På Dreampark är vi övertygade om att bredband utgör framtidens infrastruktur för leverans av musik, film, TV och övriga produkter som kan levereras digitalt. Ingen av de nuvarande distributionsformerna (markbundna sändningar, kabel-TV, satellit-TV, fysiska medier etc.) kan konkurrera mot de 100% interaktiva bredbandsnäten.

Även på kort sikt utgör bredband en ytterst intressant distributionsform för innehåll som på ett eller annat sätt kompletterar det utbud som ges via de traditionella TV-kanalerna.

Antalet bredbandsabonnenter är nu så pass stort att de stora innehållsleverantörerna börjar se potentialen i marknaden. Exempelvis satsar Bonniers stort på en Video On Demand tjänst där kunden kan se på långfilm över nätet.

Undersökningar visar att hushållen är beredda att betala för att se på långfilm med den videokvalitet som erbjuds över vanliga ADSL-anslutningar.

Det är bara att konstatera att vi är mitt uppe i en revolution. Det är nu som det händer! De stora innehållsleverantörerna har fått upp ögonen för marknaden, och Sveriges första vardagsrumsanpassade bredbandsportal har äntligen lanserats.

I slutet av 2002 växte antalet bredbandsabonnenter om antalet Digital-TV abonnenter, och undersökningar visar att 80% av sveriges befolkning i åldrarna 15-74 år planerar att skaffa bredband (Källa: Mediavision 2003).

Om du vill hänga med i utvecklingen, vare sig det är genom att stå för mötesplatsen mellan leverantör och konsument, eller om det är som innehållsleverantör, så kan vi på Dreampark hjälpa dig med alla stegen fram till en lyckad lansering.

 

DREAMPARK - Mötesplatser och innehållslösningar för nya medier.

Upp | Bredband | Webb | Video/3D | Portfölj | Kundlista | Kontakt | Start